จัดฟันใส Invisalign และ ClearCorrect


จัดฟันใส Invisalign โดยหมออาร์มผู้มีประสบการณ์จัดฟันใสมากว่า 7 ปี 1.เคสง่ายหมายถึงเคสที่สามารถแก้ไขความผิดปกติเพียงแค่การเคลื่อนฟันหน้าเท่านั้น เหมาะกับเคสที่ความผิดปกติไม่มาก เคสที่เคยจัดฟันมาแล้วไม่ใส่รีเทนเนอร์ต้องการเรียงฟันให้เรียบเหมือนเดิม 2.เคสยากหมายถึงเคสที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนฟันหลัง หรือจัดฟันร่วมกับการถอนฟัน (X)