ครอบฟันเซรามิกสีเหมือนฟันระบบดิจิตัล 12000 บาท


ครอบฟันเซรามิกสีเหมือนฟันเป็นการรักษาฟันที่สูญเสียเนื้อฟันขาดความแข็งแรง มีโอกาสแตกหักได้ในอนาคต การครอบจะเป็นเป็นเพิ่มความแข็งแรงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีขั้นตอนการทำครอบฟันระบบดิจิตัลดังนี้1.ทันตแพทย์กรอฟัน2.ทันตแพทย์สแกนฟันที่กรอด้วยเครื่องสแกนฟันสามมิติ3.ทันตแพทย์ใส่ครอบฟันชั่วคราวให้คนไข้สามารถกลับไปใช้งานที่บ้านได้4.ทันตแพทย์ทำการออกแบบรูปร่างครอบฟันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์5.ผลิตชั้นงานด้วยเทคโนโลยี 3D Printing6.ทันตแพทย์นำชิ้นงานมาใส่ให้คนไข้ 7.ตรวจเช็คความเรียบร้อย(X)